Przykazanie miłości

9 fiszek    emil86   
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 02:15
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Jak brzmi przykazanie miłości?
Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem a bliźniego swego jak siebie samego.

Kto ustanowił przykazanie miłości?
Jezus Chrystus

W jakiej Ewangelii (i w którym miejscu) znajduje się przykazanie miłości?
w Ewangelii wg św. Mateusza (22,37-40)

Jakie są dwa wymiary przykazania miłości?
wertykalny (do Boga) i horyzontalny (do człowieka)

Jak jest zwane przykazanie miłości?
najważniejsze przykazanie

Z jakiej biblijnej księgi Chrystus przejął przykazanie miłości Boga?
z Księgi Powtórzonego Prawa (6,5)

Z jakiej biblijnej księgi Chrystus przejął przykazanie miłości bliźniego?
z Księgi Kapłańskiej (19,18)

Czym różni się nakaz miłości bliźniego z Księgi Kapłańskiej od nakazu Chrystusa?
Księga Kapłańska pod pojęciem "bliźni" rozumie Izraelitów, natomiast Chrystus wszystkich ludzi

Kto zapytał Chrystusa o najważniejsze przykazanie?
jeden z uczonych w Prawie (faryzeusz)