Bierzmowanie - O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (80-104)

25 fiszek    ania7991    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 06:15
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Wymień 10 Przykazań Bożych.
Jam jest Bóg twój: 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. 3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Kto nadał ludziom Dziesięć Przykazań Bożych?
Pan Bóg.

Co to jest sumienie?
To wewnętrzny głos, który pozwana nam odróżnić dobro od zła.

Kiedy człowiek popełnia grzech?
Kiedy świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub Kościelne.

Czym jest grzech?
Grzech jest obrazą Boga, nieposłuszeństwem i krzywdą wobec Kościoła.

Na czym polega grzech ciężki?
Człowiek przekracza przykazanie świadomie i w rzeczy ważnej.

Na czym polega grzech lekki?
Człowiek przekracza przykazanie świadomie w rzeczy mniej ważnej lub ważnej lecz niezupełnie świadomie bądź dobrowolnie.

Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?
Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

Jakie są źródła grzechu?
szatan/ nasze złe skłonności/ złe otoczenie

Wymień siedem grzechów głównych.
1) pycha, 2) chciwość, 3) nieczystość, 4) zazdrość, 5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6) gniew, 7) lenistwo

Co to są grzechy cudze?
Popełniamy je wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w popełnieniu grzechu.

Co to jest nałóg?
To skłonność do popełniania tych samych grzechów.

Co to jest cnota?
To skłonność do spełniania dobrych uczynków.

Co to są cnoty Boskie?
To cnoty odnoszące się do Boga - wiara, nadzieja, miłość.

Co to są cnoty obyczajowe?
To cnoty odnoszące się do ludzi i bliźnich.

Wymień cztery cnoty główne.
roztropność/ sprawiedliwość/ wstrzemięźliwość/ męstwo

Wymień uczynki miłosierne co do duszy.
l) grzeszących upominać, 2) nieumiejętnych pouczać 3) wątpiącym dobrze radzić, 4) strapionych pocieszać, 5) krzywdy cierpliwie znosić, 6) urazy chętnie darować, 7) modlić się za żywych i umarłych.

Wymień uczynki miłosierne co do ciała.
l) łaknących nakarmić. 2) pragnących napoić, 3) nagich przyodziać, 4) podróżnych w dom przyjąć, 5) więźniów pocieszać, 6) chorych nawiedzać, 7) umarłych grzebać.

Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?
l) wierzyć Panu Boga. 2) zaufać Panu Bogu, 3) miłować Pana Boga, 4) czcić Pana Boga.

Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?
Uznawać za prawdę, co Bóg objawił i czego naucza.

Jaka powinna być nasza wiara?
powszechna/ stała/ mocna/ żywa

Co to znaczy ufać Panu Bogu?
Spodziewać się z całą pewnością, że Bóg odpuści nam grzechy i da zbawienie.

Co to znaczy miłować Pana Boga?
To znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę (przez miłość bliźnich).

Co to znaczy czcić Pana Boga?
Całym swoim postępowaniem okazywać, że Bóg jest moim Panem.

Co to jest modlitwa?
To rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może być ustna, myślna, indywidualna, lituriczna.