słownik arabsko - polski

العربية - język polski

تجربة po polsku:

1. doświadczenie


Podróżowanie do Afryki jest interesującym doświadczeniem.
doświadczenie w jeździe
Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom.
To doświadczenie pozostawiło nieprzyjemne wrażenie.
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
Najbardziej wymaganymi cechami są doświadczenie, uzdolnienie, inicjatywa, talent i odpowiedzialność.
Doświadczenie bezrobocia dało mi możliwość przemyślenia swego życia.
On ma nie tylko wykształcenie, ale i doświadczenie.
Myślę, że dorywcza praca to dobre doświadczenie.
Doświadczenie uczy, że nie uczy ono ludzi niczego.
W tej pracy liczy się doświadczenie.
Zdobycie szczytu Mount Everest było świetnym doświadczeniem.
Powołuj się zawsze na swoje doświadczenie.
Mam bardzo duże doświadczenie w jeździe samochodem i umiem to robić zatem także dobrze
Moje doświadczenie mówi mi, że ten plan jest niewykonalny.

2. eksperyment


Na moich zajęciach z chemii przeprowadzamy dużo eksperymentów.
On robi eksperymenty chemiczne w swoim laboratorium.
Eksperci są optymistyczni co do wyników eksperymentu.
Musimy przeprowadzić eksperyment.
Profesor przeprowadza eksperyment w jego laboratorium
Ten eksperyment był niebezpieczny.
Eksperyment potwierdził jego teorię.
W celu zebrania danych przeprowadzono następujący eksperyment.
Przeprowadzili nowy eksperyment chemiczny.
Próbowaliśmy wykonać ten eksperyment.
Włożył wszystkie siły w ten eksperyment.
Eksperyment zakończył się sukcesem.
On wyjaśnił, dlaczego ten eksperyment się nie powiódł.