słownik czesko - polski

český jazyk - język polski

láhev po polsku:

1. butelka butelka


Zawsze kupuję mleko w szklanych butelkach. Wydaje mi się, że jest lepsze.
butelka wody
butelka wina
butelka mleka
butelka jest biała
zielona butelka
Jedna butelka colikosztuje dwa euro.
Na stole stoi butelka wina.
Butelka rozbiła się w drobny mak.
Ta butelka może pomieścić 2 litry ciepłej wody.
Butelka była pełna czegoś, co wyglądało jak piasek.

Polskie słowo "láhev" (butelka) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po czesku 450 - 500
I semestr Petr