słownik czesko - słowacki

český jazyk - slovenský jazyk

žadatel po słowacku: