słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

anspruchsvoll po polsku:

1. wymagający


Nasi nauczyciele mają bardzo duże kwalifikacje, ale także są wymagający.
Wszyscy go lubimy, choć jest dość wymagający.
wymagający szef
To był miękki pocałunek, nie wymagający, lecz bardzo dociekliwy.
Test był wymagający.
Mój przyjaciel jest wymagającym szefem,
To był bardzo wymagający proces rozmowy kwalifikacyjnej.
ja chciałbym / życzyłbym sobie aby on był mniej wymagający
Spielberg okazał się być sprawiedliwym, ale wymagającym reżyserem do współpracy.
Szef jest wymagający. Praca jest wymagająca. Lekcja jest wymagająca
nauczyciel powinien być wymagający

Polskie słowo "anspruchsvoll" (wymagający) występuje w zestawach:

Alles klar zakres rozszerzony Kapitel 1
Schulwelt- Meine Welttour 2- część 1
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: szko...
Meine Welttour 2- kapitel 3- słówka
Ich und du kl. 5 kartka 3.

2. wyrafinowany


(Dom jest chroniony przez wyrafinowany system alarmowy.)
Gust hrabiego był bardzo wyrafinowany.

Polskie słowo "anspruchsvoll" (wyrafinowany) występuje w zestawach:

Alles klar zakres rozszerzony Kapitel 3