słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

er/sie/es

po polsku:

1. war


My father was three years old when the war broke out.
Ziemek is the best
[wɔː] ło(r)
łor

Perfekt, bezokolicznik, tłumaczenie-cz. 2, odmiana...

2. will


I will do it now.
I will have to go to school tomorrow. I had to go to school yestarday.
behind
będzie (używane do tworzenia form czasu przyszłego)
łyl

czasowniki modalne

3. kann
4. mag
er/sie/es w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

ihr
wir
ich
sie