słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

er/sie/es po polsku:

1. war


My father was three years old when the war broke out.

Polskie słowo "er/sie/es" (war) występuje w zestawach:

Perfekt, bezokolicznik, tłumaczenie-cz. 2, odmiana...

2. will


I will do it now.
I will have to go to school tomorrow. I had to go to school yestarday.

Polskie słowo "er/sie/es" (will) występuje w zestawach:

czasowniki modalne

3. kann4. mag