słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

fünfzehn po polsku:

1. piętnaście piętnaście


piętnaście ziemniaków
piętnaście, a niech to!
One kosztują piętnaście dolarów.
Dziesięć + pięć = piętnaście
Rząd odsunął o piętnaście dni datę zapłaty podatku.
Budynek ma piętnaście okien.
Dziesięć tysięcy dodać pięć tysięcy pięćset daje piętnaście tysięcy pięćset.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Dobrze, przetłumaczę jeszcze piętnaście zdań z niemieckiego i idę.
Wstawajcie o piętnaście minut z rana wcześniej.
Za piętnaście trzecia.
Łącznie jest piętnaście osób.

Polskie słowo "fünfzehn" (piętnaście) występuje w zestawach:

NIEMIECKI Liczby, dni tygodnia, miesiące,
Liczby i Liczebniki - Zahlen und Numeralien
Wie alt bist du? liczebniki od 0 ro 19
liczby po niemiecku od 11 do 20 (jest 0)
DZIAŁ 1 słówka 1