słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

festlegen po polsku:

1. ustalić ustalić


musimy ustalić fakty zamiast spekulować.
Planowanie imprezy wymknęło się spod kontroli. Musimy ustalić, kto co przygotowuje.
Chciałabym ustalić spotkanie.
Dawkę należy ustalić dla każdego psa indywidualnie. Dzięki niemu do końca 2015 roku minimalna stawka podstawowa będzie ustalona na poziomie 15 %.
Policjant stara się ustalić, co się stało.
Dlaczego tak trudno było ustalić, że neuron jest podstawową jednostką układu nerwowego?

Polskie słowo "festlegen" (ustalić) występuje w zestawach:

Słówka z umowy - str 65 - rozdział 26
Unsere Ersatzreligion heisst Gesundheit
Goethe 3 (list+essenverschwendung)
czaowniki niemeicki b1-b2
społeczeństwo konsumpcyjne

2. ustalić coś ustalić coś3. ustanowić


ustanowić dobrą relację z klientem

Polskie słowo "festlegen" (ustanowić) występuje w zestawach:

Niemiecki - 31 (2)