słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

jedenfalls po polsku:

1. w każdym przypadkuPolskie słowo "jedenfalls" (w każdym przypadku) występuje w zestawach:

Berufswünsche 06.04.2017
10.10.2017 Tourismus
23-Studium in Deutschland
black friday

2. w każdym razie


Rick jest dziś zajęty, a w każdym razie tak mi powiedział.
w każdym razie on nic o tym nie wspomniał
To był film, a w każdym razie jest polityczny.
Rzadko ją widuję, w każdym razie nie samą.
On dowie się w każdym razie.
... w każdym razie bardzo ci dziękuję za pomoc.

Polskie słowo "jedenfalls" (w każdym razie) występuje w zestawach:

B1 Nico 8 Geschäft
NIEMIECKI cz.1