słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

machen

po polsku:

1. robić


Faire

Von 1 bis 50 Unterricht.
MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (L-Z)
Aneta Klasse Gim1, Kapitel 1.1-4.2 (2016-01-25)
Moja pierwsza lekcja
ze słownika 1

2. wprowadzać


Wprowadzimy zniżkę, by zadowolić naszych klientów.
Wprowadź dane do tego formularza online
chciałbym wprowadzić następujący temat
wprowadzamy wprowadzaliśmy będziemy wprowadzać
wprowadzić nowy produkt na rynek