słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

nachweisen po polsku:

1. udowadniać


nie musisz mi niczego udowadniać
Bądź dobrym człowiekiem, ale nie marnuj swojego cennego czasu, żeby udowadniać to złym ludziom.

Polskie słowo "nachweisen" (udowadniać) występuje w zestawach:

Słówka z tekstów do kolokwium 28.03.2018
Früh übt sich.../ Geschickt Smalltalken
23 Rozdział - Słówka z tylu rozdziału
Meine Welttour, Kapitel 6 - Die Weltentwicklung
czasowniki rozdzielnie zlozone

2. udowodnić


Powinniśmy udowodnić jego winę
Trudno to będzie udowodnić
czy m, ożesz udowodnić, że to działą?
Teoria działa, ale nikt nie był w stanie jej udowodnić.
Możemy udowodnić, że państwo przejechali na czerwonym na światłach.
Wykażemy teraz, jak przy pomocy tego lematu udowodnić nasze główne twierdzenie.
Matematycy są poetami, z tą różnicą, że muszą udowodnić to, co tworzy ich wyobraźnia.

Polskie słowo "nachweisen" (udowodnić) występuje w zestawach:

Niemiecki - Nauka i technika; Logman, WSiP
Prawniczy niemiecki - prawo cywilne
12. Nauka i technika - niemiecki
Erfindungen und Entdeckungen
viele Sprachen, Kinderleicht