słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

verb

po polsku:

1. czasownik


Po co używamy czasowników? Używamy czasowników dla czynności.
Spać, spacerować, jeść - to są przykłady czasowników.
Słowo „myśleć” jest czasownikiem.
Użyj podanego czasownika do zbudowania zdania.
coś co robimy