słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

verhindern po polsku:

1. uniemożliwiać uniemożliwiać


uniemożliwiać komuś zrobienie czegoś

Polskie słowo "verhindern" (uniemożliwiać) występuje w zestawach:

Podstawowe Czasowniki - Grundverben
lekcja 8, Leseverstehen E2
rozdział siedemnasty - (A2)
Kapital 22 Alltag und Medien
Ethische Fragen

2. zapobiegać zapobiegać


zapobiegać niebezpieczeństwu
1. lepiej zapobiegać niż leczyć/ przezorny zawsze zabezpieczony;),2. zapobieganie ciąży
Policja powinna skutecznie zapobiegać przestępstwom.
zapobiegać chorobom
Trzeba zapobiegać tworzeniu się kamienia nazębnego.

Polskie słowo "verhindern" (zapobiegać) występuje w zestawach:

niemieckie słownictwo medyczne
alles klar kap. 13
z gramatyki 1
Die Vokabeln

3. zapobiec zapobiec


Możemy zapobiec tragedii
o pomoże zapobiec pogorszeniu się sytuacji.
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
zapobiec katastrofie
Powinieneś upewnić się, że noga jest wspierana, żeby zapobiec niepotrzebnemu ruchowi.
Oni nie mogli nic zrobić, żeby zapobiec problemowi.
Nie wszystkim chorobom można zapobiec.
Można było temu zapobiec
Aby zapobiec temu, że jego oryginalny pomysł zostanie skopiowany, Henry stał się małomówny.
Za wszelką cenę musimy zapobiec wojnie.

Polskie słowo "verhindern" (zapobiec) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja
MORD IM NEBEL