słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

vorlegen po polsku:

1. przedkładać


O ile przejmujemy się dietą, powinniśmy zawsze przedkładać prostą zdrową żywność nad treściwsze i mięsistsze tłuste produkty.

Polskie słowo "vorlegen" (przedkładać) występuje w zestawach:

SŁÓWKA 3 Aktiver Wortschatz ALLES KLAR
Niemiecki - 1 dział(Verben)
DAF Lektion 2 cz I
Kapitel 1 Alles Klar 3
niemieckie czasowniki

2. składać


Proszę składać aplikacje na piśmie.

Polskie słowo "vorlegen" (składać) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po niemiecku 426-450
kartkówka niemiecki 3.11.2021
Nowe Czasowniki 2
pytania do rozmowy

3. przedstawić


Chciałabym przedstawić mojego męża.
Czy mogę Panu przedstawić panią Schuster?
Pozwól przedstawić ci moją mamę.
Chciałbym przedstawić pana Hummera.
Powinieneś się przedstawić tej dziewczynie.
Jaki wizerunek chciałeś przedstawić na tym obrazie?
Chciałbym przedstawić niektórych moich przyjaciół.
Do środy mamy przedstawić wypracowanie.
Chciałbym się pokrótce przedstawić.
Czy nie mógłbyś przedstawić mnie p. Harrisonowi z PC Interactive?
Chciałem go jej przedstawić.
Chcę wam przedstawić mojego najlepszego ucznia.
Już kilka razy występował on na sesji plenarnej, aby przedstawić to, co reprezentuje i co chce zrobić.
proszę się przedstawić
Proszę przedstawić warunki płatności.

Polskie słowo "vorlegen" (przedstawić) występuje w zestawach:

das Studium, die Bibliothek
Willkomen an der SGH
państwo i społeczeństwo
niemiecki opel

4. przedłożyć


"Państwa członkowskie muszą przedłożyć dane za 2010 roku do końca września 2011 roku. "