słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

zusammen

po polsku:

1. razem


ile to razem kosztuje?; spotykać się
razem z
robienie wielu rzeczy razem
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wytrzymywać ze sobą

Niemiecki dodatkowy 2014
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
Rodzina i dom
sprawdzian 1

2. wspólnie


Co wspólnego mają Fafik i Pimpek?
Jestem pewien, że wspólne dla nas wszystkich, jest to, że nikt z nas nie pamięta ani jednej fabuły czy czarnego charakteru.
Wspólnie decydujemy o ważnych zagadnieniach w naszym życiu.

słówka z czwartego rozdziału
niemiecki 180916
An der Universität