słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

zwölf po polsku:

1. dwanaście dwanaście


dwanaście pudełek
Tuzin to dwanaście jajek.
Dwanaście lat dla psa to już starość.
Istnieje dwanaście par nerwów czaszkowych.
Spałem wczoraj dwanaście godzin.
Dwanaście to liczba parzysta.
On umie przebiec sto metrów w dwanaście sekund.
Ania i Piotr mają po dwanaście lat.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Może być cztery, sześć lub dwanaście razy.
W tygodniu mam dwanaście godzin angielskiego.
Spałam dwanaście godzin, jednak nadal jestem zmęczona.
Mój bratanek ma teraz dwanaście lat.
Potrzebuję dwanaście pomarańczy.
Wokół stołu jest dwanaście krzeseł.

Polskie słowo "zwölf" (dwanaście) występuje w zestawach:

NIEMIECKI Liczby, dni tygodnia, miesiące,
2.1 członkowie rodziny, liczebniki zwroty, przymio...
liczby po niemiecku od 11 do 20 (jest 0)
DZIAŁ 1 słówka 1
Niemiecki - Dział 1