słownik niemiecko - wietnamski

Deutsch - Tiếng Việt

name po wietnamsku:

1. tên


Tom không biết tên của họ.
Bạn làm ơn cho tôi biết tên và số điện thoại của bạn.
Tôi nhớ khuôn mặt của người đàn ông nhưng không nhớ tên ông ta.
Tên "Kleopatro" đã trở thành đồng nghĩa với người đàn bà đẹp.
Xin nhớ rằng người ta cho cái tên của người ta là một âm thanh êm đềm nhất, quan trọng nhất trong các âm thanh.
Tất cả các tên được xếp danh sách theo thứ tự a b c.
Người ta phát âm tên cô ấy thế nào?
Hôm qua, một tên trộm đã đột nhập vào nhà.
Chứng thống dâm masochism được gọi theo tên nhà văn Đức Leopold von Sacher-Masoch, sống vào thế kỷ 19 và sách của ông mô tả sự khoái lạc khi bị vợ hành hạ.
Madère là tên của một rượu vang.
Cô ấy đã ghi chép tên và địa chỉ theo yêu cầu
Tôi nghe thấy ai gọi tên tôi.
Đây là bạn tôi tên Rachel, chúng tôi học trường trung học với nhau.
Tên tôi là Andrea.
Nhờ bạn tôi mà tôi có tên anh.