słownik angielsko - czeski

English - český jazyk

right po czesku:

1. dobře dobře


Udělal si to dobře.
Mám se dobře, a ty?
Kde jste se naučil tak dobře česky?
Ale já vám rozumím docela dobře.
Dobře, já se ještě zeptám.

Czeskie słowo "right" (dobře) występuje w zestawach:

300 nejdůležitějších přídavných jmen 1 - 50
300 most important Czech adjectives 1 - 25

2. správný správný


Tohle je věta, která má správný počet slabik na haiku.

3. vpravo vpravoCzeskie słowo "right" (vpravo) występuje w zestawach:

Směr - Directions

4. napravo napravoCzeskie słowo "right" (napravo) występuje w zestawach:

Location, Directions