słownik angielski - angielski

English - English

high

po angielsku:

1. height


to be x centimetre height.
wysokość
wzrost
yiksaklik
‘What’s the height of Mount Everest?’ ‘8,848 metres.’


2. higher the highestStopniowanie krótkich przymiotników

3. low


niski
nisko
niskokaloryczny
strefa niskiego ciśnienia
tania linia lotnicza

A14 Adjectives - OPPOSITES

4. of a great vertical extent
5. long


Długofalowe skutki
Please bring me long stick
The table is long.
długoterminowe skutki

Ewa Jump with Joey 9

6. high


głośne, znane
low voltage

Vocabulary 5

7. high fliers