słownik angielsko - niderlandzki

English - Nederlands, Vlaams

land po niderlandzku:

1. belanden belanden


Gemiddeld belanden er in Nederland elke dag 1 à 2 jongeren onder de 18 in het ziekenhuis omdat ze te veel hebben gedronken.

Niderlandzkie słowo "land" (belanden) występuje w zestawach:

Woorden Engels Studybox 4

2. land land


In dit land is het gemiddeld aantal kinderen per gezin gedaald van 2 naar 1,5.
Bezit uw land atoomwapens?
Ik vraag me af wat het eerste land zal zijn dat Tatoeba zal censureren.
300 jaar lang hebben ze het omliggende land bebouwd.
Nee... zuchtte Dima. "Ik denk dat ik naar het verkeerde land gebeld heb. Laat ik de andere nummers in de 960 eens proberen."
Elk land heeft een specifieke cultuur.
In haar boek "In het land van de uitgevonden talen" spreekt Arika Okrent ten gunste van het Esperanto.
In dit vreemde land zaten de mensen op de bushalte rustig op hun hurken op de bus te wachten.
De hoeveelheid papier die een land produceert, is sterk verbonden met zijn culturele normen.
Als ik een ander land bezoek, eet ik daar alles, ik leer de taal een beetje, minstens enkele zinnen. Op die manier voel ik me er meer thuis, en gelukkiger, in vergelijking met de meerderheid van mijn reizende landgenoten.
Waar het kwaliteitswijn betreft is er geen land dat Frankrijk kan evenaren.
Ja, dat ben ik, zei Al-Sayib. "Maar er is er minstens één van ons in elk land. En we houden allemaal van Fanta en van noobs op hun plaats zetten."
In Frankrijk, het land van herkomst, is Tatoeba een cultureel en sociaal fenomeen geworden.
Patriotten spreken altijd over sterven voor hun land, en nooit over doden voor hun land.

3. landen landen


Veel landen hebben problemen met armoede.
Proletariërs aller landen, verenigt u!
Met Esperanto kan je op gelijke voet communiceren met mensen uit andere landen.
Rijst groeit in warme landen.
De Canadese Dankzeggingsdag en de Columbusdag in de Verenigde Staten van Amerika vallen samen, daarom maken Esperantosprekers uit beide landen van de gelegenheid gebruik om een internationale bijeenkomst te hebben.
Politici uit vele landen gingen op bedevaart naar het Witte Huis.
De invoer uit Aziatische landen is de laatste tijd toegenomen.
Ik maak verre reizen, zie vreemde landen, doe dingen die ik nooit eerder deed.
In de meeste europese landen moeten auto's rechts rijden.
Meer en meer landen in Europa weten zich geen raad met de groeiende stroom immigranten.
Een stevige constructie moet weerstaan aan krachten van winden, aardbevingen, tsunami's, zelfs van bommen, en natuurlijk het gewicht van sneeuw in landen, waar het soms sneeuwt. Bovendien mag ze niet vernield worden door zure regen.
Het gemiddelde aantal zwangerschappen per vrouw is twee, in geïndustrialiseerde landen.
We leven niet in landen, we leven in onze talen. Dat is jouw thuis, daar en nergens anders.
Het is een beschamend feit dat, terwijl er landen zijn waar mensen honger lijden, er in Japan veel huishoudens en restaurants zijn waar veel eten weggegooid wordt.
We landen op de luchthaven Narita om 7 uur 's morgens.