słownik angielsko - polski

English - język polski

accept po polsku:

1. akceptować akceptować


zaakceptować ugodę
ciężko zaakceptować tę sytuację

Polskie słowo "accept" (akceptować) występuje w zestawach:

Words liable to be cofused - słowa pomieszane
Uczucia i emocje, przydatne zwroty - człowiek
CZŁOWIEK (Personality+Feelings and emotions)
New Matura Success - Intermediate UNIT 1
pogoda, uczucia, rozmowa, rodzina

2. przyjmować przyjmować


przyjmować powietrze
Jeszcze nie zdecydowała, czy przyjąć zaproszenie, czy go nie przyjmować.

Polskie słowo "accept" (przyjmować) występuje w zestawach:

Słownictwo z działu 7 do 1 klasy gimnazjum
Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
nauka i technika cz. 1 longman
New Exam Connections 3, Unit 4
Marian 22 + communication

3. przyjąć przyjąć


przyjąć, przyjmować, zaakceptować, akceptować
Postanowiłem przyjąć tę propozycję.
Chciałem dać jej trochę pieniędzy, ale ona nie chciała ich przyjąć.
Myślę, że powinniśmy przyjąć jego plan.
Jeszcze nie zdecydowała, czy przyjąć zaproszenie, czy go nie przyjmować.
Można już przyjąć zamówienie?
Nie chciał przyjąć kary.
Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.
Jedzenie rękoma nie tylko ma wielowiekowe tradycje, ale też - jak uważają niektórzy uczeni - ma szanse przyjąć się ponownie.
Nie jestem w stanie przyjąć twej oferty.
Prosimy przyjąć wyrazy ubolewania z powodu wszelkich niedogodności.
Filozofia Hegla jest tak dziwaczna, że nie sposób byłoby oczekiwać, że ktokolwiek zdrowy na umyśle zechce ją przyjąć. A jednak tak się stało. Hegel wyłożył ją w sposób tak mętny, że ludzie doszukiwali się w niej głębi.
Zastanawiam się, czy przyjąć to zlecenie.
Jeśli o mnie chodzi, nie mogę przyjąć jego propozycji.
Uznał, że mądrze będzie przyjąć propozycję.

Polskie słowo "accept" (przyjąć) występuje w zestawach:

5a „A WORLD OF WONDERFUL ART”
22 Planing Nursing Care
1000 słówek po 10 #1
angielski patryk unit 9
Państwo i społeczeństwo

4. zaakceptować zaakceptować


Muszę zaakceptować chrapanie Karla.
Musicie zaakceptować króla Hiszpanii jako swojego przywódcę.

Polskie słowo "accept" (zaakceptować) występuje w zestawach:

LONGMAN Matura Rozszerzona - Nauka i technika
Scientific research and discovery
scientific reseach and descovery
longman rozszerzone repetytorium 10. nauka i technika
choroby psychiczne part2

5. obsługiwać obsługiwać


obsługiwać bez myszki
Na początku nie możesz tak łatwo obsługiwać oprogramowania.
Aby obsługiwać dźwig, oczywiście potrzebny jest certyfikat.
Gdybyś umiał obsługiwać komputer, dostałbyś więcej pieniędzy.

Polskie słowo "accept" (obsługiwać) występuje w zestawach:

k a p l i c a a u u u u u u
Dokończyć część 2
Moja pierwsza lekcja
Smart time 3 Unit 6
ciag dalszy unit 6

6. przyjąć do wiadomości przyjąć do wiadomościPolskie słowo "accept" (przyjąć do wiadomości) występuje w zestawach:

unit 8 ciąg dalszy

7. przyjmować akceptowaćPolskie słowo "accept" (przyjmować akceptować) występuje w zestawach:

Nauka i technika 1
poziom podstawowy
nauka i technika

8. przyjąć akceptowaćPolskie słowo "accept" (przyjąć akceptować) występuje w zestawach:

lipiec mr angielski

9. zaakceptujPolskie słowo "accept" (zaakceptuj) występuje w zestawach:

Lesson 1: Stress in the Workplace
Lesson 1: Stress in the Workplace
Lesson 1: Stress in the Workplace
Lesson 1: Stress in the Workplace

10. zgodzić sięPolskie słowo "accept" (zgodzić się) występuje w zestawach:

7. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate ...
Language Knowledge 2

11. uznawać


uznawać coś prawnie

Polskie słowo "accept" (uznawać) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja