słownik angielsko - polski

English - język polski

affect po polsku:

1. wpływać naPolskie słowo "affect" (wpływać na) występuje w zestawach:

unit 2 - science and technology
Środowisko i katastrofy naturalne - Environment an...
Niebezpieczne sytuacje i inne.
Słownictwo z Un 6 - Różne
Angielski logistyczny str 13,14,15

2. wpływać


Nie powinien próbować wpływać na nasze decyzje.
Mleko może wpływać na nasze zdrowie.

Polskie słowo "affect" (wpływać) występuje w zestawach:

Module 2 - part 2A --> odżywianie
Podróżowanie i turystyka. Real Life, Unit 5
the pharmacist and the pharmacy
angielski psychologiczny SWPS 2019 lekcja 7/8 powt...
j. angielski: zdrowie, cz. dalsza

3. mieć wpływ na


mieć wpływ na życie

Polskie słowo "affect" (mieć wpływ na) występuje w zestawach:

dział 1 i 2 słówka str 15 i 29
Angielski dla Leśnika cz.2
ANGLIK (słówka str. 29 cz.2.3)
Sprawdzian z angielskiego
Świat przyrody - zagrożenia i ochrona środowiska n...

4. oddziaływać naPolskie słowo "affect" (oddziaływać na) występuje w zestawach:

Angielski - Świat przyrody - repetytorium
ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE
Ochrona i zagrożenia środowiska naturalnego, klęsk...
Macmillan unit 13 repetytorium Świat przyrody pods...
str 25 lewa strona

5. dotyczyć


To zadanie będzie dotyczyć problemu...
Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej

Polskie słowo "affect" (dotyczyć) występuje w zestawach:

FISZKI UNIT 5 + TEKST MATURA FOCUS 3
69 angielski szkoła vol.2
Słówka Moduł 1d i 1e
5. one world matura focus 3
unit 5 część 2

6. oddziaływaćPolskie słowo "affect" (oddziaływać) występuje w zestawach:

3 czesc słowka na 27.02.2018
dodatkowy angielski 15.10
teksty, artykuły itp
zagorozenie dla srodowiska
6. Company and community

7. mieć wpływ


mieć wpływ na produktywność
Mleko może mieć wpływ na nasze zdrowie.s

Polskie słowo "affect" (mieć wpływ) występuje w zestawach:

krajobraz, pogoda, ekologia
smart time 3 unit 5
module 4 cz2
słówka z lekcji
unit 10 (pass2)

8. wpłynąć


1. Mogło w tak dziwny sposób wpłynąć na zachowanie ludzi. / 2. To może mieć na niego wpływ w późniejszym życiu.

Polskie słowo "affect" (wpłynąć) występuje w zestawach:

week 45 peakers and bloomers
kartkówka Chcolate tekst
PE: Numbers and calculations
A - Opportunities
Moja pierwsza lekcja

9. mieć wpływ na cośPolskie słowo "affect" (mieć wpływ na coś) występuje w zestawach:

Klęski żywiołowe, zajęcia wakacyjne i ekologia 9.2
S B3 3/3 A celebrity interview
dział 9 z polskiego na angielski
dz9 kleski zywiolowe
szkudix m3 1/2

10. wpływ


wpływać na coś
Wielu muzyków ma wpływ na muzykę, którą słyszeli w dzieciństwie.
Jak pan sądzi, jaka idea wywarła największy wpływ na średniowiecznych Anglików?
Ojciec wywarł nań dobry wpływ.
W jaki sposób miejsce zamieszkania wpływa na to, co kupujesz?
Taniec to dobiór ludzkich ruchów, na które moja wpływ uczucia
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawę, że ich styl życia ma ogromny wpływ na ich dobre samopoczucie.
Dużo makroekonomicznych czynników ma olbrzymi wpływ na naszą sytuację finansową.
Wielka Brytania miała największy wpływ kulturowy na Stany Zjednoczone.
(Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
Jeśli nie masz argumentów, to masz bardzo mały wpływ na negocjacje.
Lea ma na mnie zły wpływ. Cały czas imprezuje, a ja zaczynam przejmować jej złe nawyki.
Z naszej analizy wynika, że wpływ na produkcję unijną powinien być nieznaczny.
On zawsze chwali się swoimi wysoko postawionymi przyjaciółmi, ale tak naprawdę nie ma żadnych wpływów politycznych.
Najazd Normanów na Anglię miał duży wpływ na język angielski.

Polskie słowo "affect" (wpływ) występuje w zestawach:

angielski słówka styczeń
edgar zestaw numer 5
mood food, family life
Mood food + Family life

11. wpłynąć naPolskie słowo "affect" (wpłynąć na) występuje w zestawach:

Angielski dodatkowy🏳️‍🌈
planet earth

12. dotykać


Tego nie wolno Ci dotykać.
Nie dotykać eksponatów!
Proszę nie dotykać!
Proszę nie dotykać czerwonego przycisku.
Proszę nie dotykać kwiatów.
Nie pozwól mu tego dotykać.
Nie dotykać kwiatów!
Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać tego przełącznika.

Polskie słowo "affect" (dotykać) występuje w zestawach:

Fizjoterapia -UNIT 1 and 3 -35-37page
Other words Unit 7
angielski 1,2
planet earth
speakup2 10-3

13. atakować


Nie byłbym w stanie atakować chrześcijaństwa, tak jak nie umiałbym krytykować wilkołaków.

Polskie słowo "affect" (atakować) występuje w zestawach:

features of human body
Fizia2017 Human Body 1
United 1 i 2
czesci ciała

14. wywierać wpływPolskie słowo "affect" (wywierać wpływ) występuje w zestawach:

Too much information (11.05.18) + Information over...
Accounting Princliples
4 Managing across cultures

15. afektPolskie słowo "affect" (afekt) występuje w zestawach:

Psychology 2

16. wpłynąć na coś17. dotyczyć dotykaćPolskie słowo "affect" (dotyczyć dotykać) występuje w zestawach:

Ochrona Środowiska

18. oddziaływać na kogośPolskie słowo "affect" (oddziaływać na kogoś) występuje w zestawach:

4A Personal challenges
Moja pierwsza lekcja

19. wywierać wpływ naPolskie słowo "affect" (wywierać wpływ na) występuje w zestawach:

słówka angielki

20. mieć na coś wpływPolskie słowo "affect" (mieć na coś wpływ) występuje w zestawach:

Meet Mr. Frank - #IFYouTube

21. wpływać na mieć wpływ na