słownik angielsko - polski

English - język polski

assumption po polsku:

1. założenie założenie


założenie rodziny
Założenie uniwersytetu było jej wielkim marzeniem.
↳ Przypuszczam, że to logiczne założenie.

Polskie słowo "assumption" (założenie) występuje w zestawach:

Collocations with make
Moja pierwsza lekcja
Angielski CAE part 4
Moja pierwsza lekcja
Słownictwo - Człowiek

2. założenia projektowe3. przypuszczeniePolskie słowo "assumption" (przypuszczenie) występuje w zestawach:

three generations under the same roof
ANIA listopad 2018

4. założenie przypuszczeniePolskie słowo "assumption" (założenie przypuszczenie) występuje w zestawach:

Longman 1. Person - The Mind

5. założenie lub przypuszczeniePolskie słowo "assumption" (założenie lub przypuszczenie) występuje w zestawach:

człowiek 666
człowiek666 p