słownik angielsko - polski

English - język polski

attention po polsku:

1. uwaga


Jego uwaga zdenerwowała mnie.
Uwaga na niewidzialnego człowieka!
Uwaga na kieszonkowców.
Uwaga, dziura w jezdni!
Uwaga, niebezpieczeństwo.
Uwaga skupiła się na śpiewaku.
Uwaga! Ciężarówka!
Uwaga: nieobsługiwane znaki są wyświetlane w postaci: '_'.
Uwaga, proszę nie uszkodzić tego wazonu.
On siedzi każdego dnia na Facebook; on otrzymuje wiele komentarzy od swoich przyjaciół, i uważa, że ta uwaga jest fajna.
Twoja uwaga jest nie na temat.
Proszę pana, uwaga, ślisko!
Uwaga, podaję komunikat.
Uwaga na nogi, schody są strome.
Uwaga Jima była zbyteczna.

Polskie słowo "attention" (uwaga) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 100...
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Tran...
Zwroty zamiennę do let me think
Częste słowa bez kategorii
PRAWIDŁOWE FISZKI 07.04.2020

2. bacznośćPolskie słowo "attention" (baczność) występuje w zestawach:

19. język angielski poziom 2 STANAG wojskowe pojęcia
military commands

3. uwaga zainteresowaniePolskie słowo "attention" (uwaga zainteresowanie) występuje w zestawach:

fiszki 3 gotowe

4. uwagę


Musicie to brać pod uwagę.
Jane i Mary zawsze rywalizują o uwagę ludzi.
Musimy zwrócić uwagę na fakt, że żadne państwo nie zgłosiło roszczeń do tego obszaru.
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, nie możemy tego skrytykować.
Jego angielszczyzna nie jest zła, biorąc pod uwagę, że uczy się dopiero dwa lata.
Nagły dźwięk odwrócił ich uwagę od gry.
Drzwi pociągu na torze trzecim zamykają się. Prosimy o uwagę.
Sztukmistrz przyciągnął uwagę dzieci.
Zdolności to jedyny czynnik brany pod uwagę przy awansowaniu pracowników.
Proszę o uwagę.
Podejście Smitha różni się mocno od pozostałych tym, że nie wziął on pod uwagę afiksacji.
Nauczyciel zwrócił nam uwagę, byśmy się dobrze przygotowali do testu.
Przepraszam, ale proszę mi pozwolić zwrócić uwagę na trzy błędy w powyższym artykule.
Zwrócono dużą uwagę na bezpieczeństwo pasażerów.
Zwróć uwagę na jego najnowszy film, który wychodzi w przyszłym miesiącu.

Polskie słowo "attention" (uwagę) występuje w zestawach:

lekcja pierwsza
English matter 11.2019

5. zainteresowanie


Plotka wzbudziła duże zainteresowanie.
zainteresowanie, odsetki, oprocentowanie, udział,
sprawa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony prasy
Straciłem zainteresowanie golfem.
czy ktoś wyraził zainteresowanie kupnem twojego samochodu?
Ten serial był szalenie popularny, zwiększył więc zainteresowanie ludzi tą epoką.
Prestidigitator skupił zainteresowanie maluchów.
Moje zainteresowanie wzrosło.
Musisz okazać żywsze zainteresowanie rozmówcą.
Wraz z upływem czasu ludzie tracili zainteresowanie tą sprawą.
Kobiety po kilku słowach tracą nim zainteresowanie.
Moje duże zainteresowanie językami obcymi mnie skłonilo by uczyć się polskiego sam w domu.