słownik angielsko - polski

English - język polski

canoeing po polsku:

1. kajakarstwo kajakarstwoPolskie słowo "canoeing" (kajakarstwo) występuje w zestawach:

Słówka z działu podróżowanie i turystyka
NEW Opportunities Intermediate UNIT 1 - Adventure
Anita - sport i zainteresowania
Unit 2A, sports, New matura solutions
2. Matura Focus 3 || Sport and disabilities

2. pływanie kajakiem pływanie kajakiemPolskie słowo "canoeing" (pływanie kajakiem) występuje w zestawach:

podróżowanie i turystyka część 2
podróżowanie i turystyka cz 2
czasowniki nieregularne + słówka
Bank słów 8 podróżowanie i turystyka
New Exam Connetions 3, Unit 3

3. wyścigi kanadyjek wyścigi kanadyjekPolskie słowo "canoeing" (wyścigi kanadyjek) występuje w zestawach:

Angielski dodatkowy 10.1
sports(dwie kolumny)

4. pływać kajakiem pływać kajakiem


Chodźmy popływać kajakiem!

Polskie słowo "canoeing" (pływać kajakiem) występuje w zestawach:

lekcje 11-40

5. kajakowanie kajakowaniePolskie słowo "canoeing" (kajakowanie) występuje w zestawach:

6 - podróżowanie i turystyka