słownik angielsko - polski

English - język polski

deforestation po polsku:

1. wylesienie wylesieniePolskie słowo "deforestation" (wylesienie) występuje w zestawach:

Matura Focus 3 Unit 5 - One World (nie wszystkie)
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego
Społeczności i problemy środkowiska naturalnego
TED: Why we should build wooden skyscrapers
Sprawdzian Leksykalny str. 24-25 U2

2. wycinanie lasów wycinanie lasówPolskie słowo "deforestation" (wycinanie lasów) występuje w zestawach:

zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego
Świat Przyrody - Threats to The Environment
threats to environment and environmental protection
Threats to environment and environmental protection
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego

3. wylesianie wylesianiePolskie słowo "deforestation" (wylesianie) występuje w zestawach:

Challenges 4 module 6 "Save the Planet"
elementy krajobrazu pogoda i klski żywiołowe probl...
7b, smart time 3, bajojajo
świat przyrody cz. II Longman
Enviroment (środowisko) 🇬🇧

4. wycinka lasów wycinka lasówPolskie słowo "deforestation" (wycinka lasów) występuje w zestawach:

angielski-przyroda(matura rozsz)
environmental problems klasa VI
zagrozenia w przyrodzie
Environmental protection
Świat przyrody

5. wycinka lasu wycinka lasuPolskie słowo "deforestation" (wycinka lasu) występuje w zestawach:

słówka do sprawdzianu #4
unit 1 słówka
unit 1 voices 3
słówka 1 część

6. deforestacja deforestacjaPolskie słowo "deforestation" (deforestacja) występuje w zestawach:

Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plan...
Świat przyrody
Świat przyrody

7. wycinanie drzew wycinanie drzewPolskie słowo "deforestation" (wycinanie drzew) występuje w zestawach:

zagrożenia środowiska i ochrona
Świat przyrody- Longman; chapter 11
10 PLANTS AND FORESTRY - flowers, trees, other pla...
Plants and forestry

8. wycinanie lasu wycinanie lasuPolskie słowo "deforestation" (wycinanie lasu) występuje w zestawach:

LONGMAN MATURA ROZSZERZONA - UNIT 11 ŚWIAT PRZYRODY

9. wycinka drzew wycinka drzewPolskie słowo "deforestation" (wycinka drzew) występuje w zestawach:

fiszki klasa 6 module 4
Moja pierwsza lekcja
environment- srodowisko