słownik angielsko - polski

English - język polski

deny po polsku:

1. zaprzeczać


Absurdem jest temu zaprzeczać
Nie ważne co zdaży się w przyszłości, nie powinniśmy zaprzeczać swoim uczuciom.

Polskie słowo "deny" (zaprzeczać) występuje w zestawach:

16) What's the right job for you?
AW: E: Special Introductory Verb
The New New Product Development Game
Reported Speech - mowa zależna GRUPA 4; ...+ that-...
special introductory verbs

2. odmówić


np. odmówić pomocy komuś
Nie mogłam odmówić.
Przykro mi, ale muszę odmówić.
Musiałem odmówić jego prośbie.

Polskie słowo "deny" (odmówić) występuje w zestawach:

business words

3. odmawiać


Nieuprzejmie jest odmawiać pomocy komuś, kto jest w potrzebie.

Polskie słowo "deny" (odmawiać) występuje w zestawach:

czasowniki + -ing
Dodatkowe słówka kl.2
anorexia (2)
angielski dodatk

4. odrzucić


Myślę, że będę musiała odrzucić tę ofertę pracy, ponieważ nie chcę przenosić się do Ameryki.
odrzucić ofertę pracy
Powinniśmy odrzucić wątpliwości.
We had to jettison the expansion plan due to the unstable situation on the market. Musieliśmy odrzucić plan ekspansji z powodu niestabilnej sytuacji na rynku.

Polskie słowo "deny" (odrzucić) występuje w zestawach:

crime and law
mowa zależna

5. przeczyć


Takie są fakty i żaden dokument prawny, ani żaden proponowany akt prawny nie mogą im zaprzeczyć

Polskie słowo "deny" (przeczyć) występuje w zestawach:

słówka z czytanek

6. zaprzestać


Musimy zaprzestać naszej polityki.
Musisz zaprzestać palenia.

Polskie słowo "deny" (zaprzestać) występuje w zestawach:

angielski unit 7 słówka
Słówka październik
to infinitive