słownik angielsko - polski

English - język polski

discuss po polsku:

1. dyskutować dyskutować


dyskutować o bieżących sprawach
Powinniśmy przedyskutować ten układ.

Polskie słowo "discuss" (dyskutować) występuje w zestawach:

GERUND - czasowniki po których dajemy ING
GitLab Documentation - GitLab Documentation
BBC Learning English - News Report / Licence to kiss
Disney's cartoon princesses gather in real life - ...
Słownictwo angielskie - różniaste

2. omawiać omawiać


omawiać pracę domową

Polskie słowo "discuss" (omawiać) występuje w zestawach:

new exam connections 3 -słowka cz. 1
First lesson
Styczeń 2017
wos polityka 2
Analityka

3. omówić omówić


Powinieneś omówić swoje problemy finansowe z żoną.
Musimy omówić nową inwestycję.

Polskie słowo "discuss" (omówić) występuje w zestawach:

unit 7 część 1
słówka egzaminacyjne
A (business english)

4. przedyskutować przedyskutować


Trzeba przedyskutować ten problem jak najszybciej.

Polskie słowo "discuss" (przedyskutować) występuje w zestawach:

siódmy kwiecień pl
Rozdział 2 11-22

5. dyskusja dyskusja


To jest dyskusja nie na temat
Dalsza dyskusja zaprowadzi nas donikąd.
Dyskusja doszła do podsumowań.
Ta długa dyskusja w końcu się zakończyła.
Dyskusja na ten temat jest jałowa.
Kiedy skończyła się dyskusja, wrócił do domu.

Polskie słowo "discuss" (dyskusja) występuje w zestawach:

Czasowniki zwiazane z informatyką