słownik angielsko - polski

English - język polski

eager beaver po polsku:

1. nadgorliwiec nadgorliwiec


Andrew zawsze podnosi rękę na zajęciach, nadgorliwiec!

Polskie słowo "eager beaver" (nadgorliwiec) występuje w zestawach:

Podczas kłótni - Argument Vocab
Vocabulary Bank 13 - The Natural World
Zwierzęta cz. II
przyrodnicze zwroty
EXTRA Environment

2. bardzo pracowita osoba bardzo pracowita osobaPolskie słowo "eager beaver" (bardzo pracowita osoba) występuje w zestawach:

Świat roślin i zwierząt
Matasek Idiamatic expressions 3
przyroda 13 dział blok
A (świat przyrody)
angielski UE

3. pracuś pracuśPolskie słowo "eager beaver" (pracuś) występuje w zestawach:

Idoms 17.11.18

4. nadgorliwy nadgorliwy


To był po prostu zły ruch ze strony nadgorliwych strażników.

Polskie słowo "eager beaver" (nadgorliwy) występuje w zestawach:

Piotrek environmental problems On Screen int 2