słownik angielsko - polski

English - język polski

fast po polsku:

1. szybki szybki


Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
szybki samochód
On jest szybki.
Nie jesteś wystarczająco szybki.
Robicie szybkie postępy.
Ten pociąg nie jest specjalnie szybki.
Szybki, brązowy lis skacze prosto przez leniwego psa.
Ależ szybki jest ten samolot!
Nasz samochód był szybki i wkrótce wysforował się przed inne.
Londyńskie metro jest bardzo szybkim środkiem transportu.
Twoje ruchy muszą być szybkie, jeśli chcesz wygrać.
Nasze społeczeństwo żyje w szybkim, zabieganym świecie.
Marzy mi się szybkie, zielone auto.
Potrzebuję szybkiego auta sportowego.
Zjadłem szybki obiad.

Polskie słowo "fast" (szybki) występuje w zestawach:

Step Plus IV Unit 6 words, words, words
Dominik Steps plus 4 Unit 4 Słówka
Word list 6 - przymiotniki, zwierzęta, pozostałe
300 najważniejszych określeń po angielsku 25 -50
kartkówka na 14 września 2018

2. pościć pościć


Zamierzamy pościć.

Polskie słowo "fast" (pościć) występuje w zestawach:

Moja lekcja 1
5a 5b angielski
ANGIELSKI - LEKCJA 48
słówka angielski

3. post post


He sent it by post yesterday.
Wielkanoc poprzedzona jest okresem postu.

Polskie słowo "fast" (post) występuje w zestawach:

Życie rodzinne i towarzyskie
ang kartkowka 11.03
święto dziękczynienia
3 sprawdzian
Moja pierwsza lekcja

4. pośpieszny pośpiesznyPolskie słowo "fast" (pośpieszny) występuje w zestawach:

Travelling and tourism - angielski II
Travelling and tourism
Podróż koleją

5. fast fast


fast nie
Zły jestem na siebie, że nie potrafię zerwać z jedzeniem fast foodów.

Polskie słowo "fast" (fast) występuje w zestawach:

World Explorer 3 Unit 2GRAMMAR: ADVERBS OF MANNER ...