słownik angielsko - polski

English - język polski

headmaster po polsku:

1. dyrektor dyrektor


Został mianowany naszym nowym dyrektorem ds. sprzedaży.
Nowy dyrektor finansowy został wyznaczony wczoraj.
Ten pan jest dyrektorem.
W gabinecie dyrektora panuje wzorowy porządek.
Zarząd mianował nowego dyrektora.
Dyrektor naszej szkoły jest bardzo stary.
Dyrektor chce poprawić strukturę przedsiębiorstwa.
Dyrektor szkoły ręczył za jej uczciwość.

Polskie słowo "headmaster" (dyrektor) występuje w zestawach:

Gimnazjum repetytorium macmillan unit 3 szkoła
Szkoła, słówka dotyczące szkoły Cz1.
Podst szkoła - życie szkoły 1
Świat od I do II wojny światowej (matura – poziom ...
Vocabulary Bank - Houses, School

2. dyrektor szkoły dyrektor szkołyPolskie słowo "headmaster" (dyrektor szkoły) występuje w zestawach:

sprawdzian szóstoklasisty repetytorium 3
lekcja nr 9 - podstawówka - mat +2 kl gim 3 dział
Zawody, czynności, miejsca, zatrudnienie, ludzie i...
faculties, the education system
Spend or save? + Changins lives

3. dyrektorka dyrektorkaPolskie słowo "headmaster" (dyrektorka) występuje w zestawach:

Szkoła - Bank Słów
słówka 3 dział