słownik angielsko - polski

English - język polski

hope po polsku:

1. mieć nadziejePolskie słowo "hope" (mieć nadzieje) występuje w zestawach:

Infinitive (to + bezokolicznik)
Czasowniki statystyczne
Verb + infinitiv
czasowniki verbs łatwe #7
verbs often confused

2. nadzieja


nowa nadzieja
To była dlań jedyna nadzieja.
Póki jest życie, jest nadzieja.
Nadzieja umiera ostatnia - ale umiera!

Polskie słowo "hope" (nadzieja) występuje w zestawach:

Słówka do codziennego powtarzania
a new look part 2
słówka na 17
angielski str 19
słówka na angola

3. mieć nadziejęPolskie słowo "hope" (mieć nadzieję) występuje w zestawach:

SF2, Rozdział 1, Słownictwo z Culture Steps
Klasa 7 sprawdzian z unitu 6
Verbs + Infinitive czas+to+czas
Czasowniki statyczne
verb+Ing, verb+to

4. to do


prefer* I’d prefer to do it / I’d prefer him to do it.

5. oczekiwać


Czy możemy oczekiwać dalszego wsparcia dla tego programu
Nie możesz oczekiwać, że zawsze będę o wszystkim myśleć!
Joanna zamierza oczekiwać rozluźniona.
Będą czegoś oczekiwać.
Ponieważ nie możemy oczekiwać pomocy od innych, weźmy się do roboty.
Filozofia Hegla jest tak dziwaczna, że nie sposób byłoby oczekiwać, że ktokolwiek zdrowy na umyśle zechce ją przyjąć. A jednak tak się stało. Hegel wyłożył ją w sposób tak mętny, że ludzie doszukiwali się w niej głębi.

Polskie słowo "hope" (oczekiwać) występuje w zestawach:

01 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
01 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
ESKK LEKCJA 22