słownik angielsko - polski

English - język polski

introduce po polsku:

1. przedstawić


Chciałabym przedstawić mojego męża.
Czy mogę Panu przedstawić panią Schuster?
Pozwól przedstawić ci moją mamę.
Chciałbym przedstawić pana Hummera.
Powinieneś się przedstawić tej dziewczynie.
Jaki wizerunek chciałeś przedstawić na tym obrazie?
Chciałbym przedstawić niektórych moich przyjaciół.
Do środy mamy przedstawić wypracowanie.
Chciałbym się pokrótce przedstawić.
Czy nie mógłbyś przedstawić mnie p. Harrisonowi z PC Interactive?
Chciałem go jej przedstawić.
Chcę wam przedstawić mojego najlepszego ucznia.
Już kilka razy występował on na sesji plenarnej, aby przedstawić to, co reprezentuje i co chce zrobić.
proszę się przedstawić
Proszę przedstawić warunki płatności.

Polskie słowo "introduce" (przedstawić) występuje w zestawach:

słownictwo angielskie - słówka z fiszek
English - unit 6 (science, technology)
Enterprise 1 - Companion - Unit 1
1k. podstawowe zwroty i wyrażenia
Suits or smart casual? - czytanie

2. wprowadzać


wprowadzamy wprowadzaliśmy będziemy wprowadzać
wprowadzać dramatyczne/znaczące zmiany

Polskie słowo "introduce" (wprowadzać) występuje w zestawach:

Słówka Pati Google, Lady Gaga
new matura succes pre-intermediate unit 7
Słówka z września i października
Unit 7, new matura success
New Year's resolutions

3. przedstawić sięPolskie słowo "introduce" (przedstawić się) występuje w zestawach:

Repetytorium z testami unit 4
wyjaśniając swoją pracę
New English File 1A
zawodowy angielski
Praca- słówka

4. wprowadzać cośPolskie słowo "introduce" (wprowadzać coś) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja

5. przedstawić kogośPolskie słowo "introduce" (przedstawić kogoś) występuje w zestawach:

Elita, sb r. 10-kopia
Czasowniki regularne 1
czasowniki regularne
kartkowka wrzesien

6. zapoznać


Powinieneś zapoznać się z zasadami.
Chce zapoznać osobiście się z pracą wszystkich działów w ciągu najbliższego tygodnia.

Polskie słowo "introduce" (zapoznać) występuje w zestawach:

Vocabulary Bank - Family & Social Life (słówka z c...
Book " The Perfume of Death"

7. wprowadziPolskie słowo "introduce" (wprowadzi) występuje w zestawach:

różnice kulturowe