słownik angielsko - polski

English - język polski

narrow po polsku:

1. wąski wąski


Ten korytarz jest zbyt wąski.
Weszliśmy na górę po wąskich schodach
spodnie sa wąskie
Korytarz był zbyt wąski dla nich dwóch.
Drogi w Norwegii często są wąskie, więc musisz jechać ostrożnie.
Misza ma wąskie usta.
To krzesło jest dla mnie za wąskie
Zbyt dużo samochodów, za wąskie ulice.
Ten most jest bardzo wąski.
W tym muzeum jest wąski korytarz
Ten korytarz jest zbyt wąski. Ona ma wąskie spojrzenie.

Polskie słowo "narrow" (wąski) występuje w zestawach:

Klasa 1 Gim Unit 2 Słówka Zeszyt - lekcja s26-28 (...
człowiek (czytanie) Classroom Types
Podróżowanie i turystyka. Real Life, Unit 5
300 najważniejszych określeń po angielsku 225 - 250
Opisywaniej miejsc i przedmiotów

2. zwężaćPolskie słowo "narrow" (zwężać) występuje w zestawach:

angielski kolos 4semestr
Pearson na żywo

3. ograniczony


Wybór dań jest bardzo ograniczony.
Wszyscy pracownicy będą mieli dziś ograniczony dostęp do Internetu.
Jesse jest ograniczony. Nie przyjmuje do wiadomości poglądów i opinii, które kłócą się z jego własnymi.
Jest oczywiste, że wiele z naturalnych zasobów ziemi jest ograniczonych.
wybór jest ograniczony
W poprzedniej pracy byłem ograniczony do robienia tylko jednej rzeczy
ograniczony dostęp do informacji / ale nie są ograniczone do
Stopniowanie: stopień wyższy scarcer, stopień najwyższy scarcest ograniczony (o zasobach naturalnych), niewystarczający (np. o pożywieniu), niewielki (np. o podaży)
Czas na napisanie egzaminu jest ograniczony.
Gdybyś nie był taki ograniczony, gdybyś pozwolił mu zobaczyć jaki naprawdę jest świat...

Polskie słowo "narrow" (ograniczony) występuje w zestawach:

cechy charakteru s

4. zawęzić


Chcemy zawęzić listę kandydatów do wyborów.
Policja próbuje zawęzić swoją listę podejrzanych

Polskie słowo "narrow" (zawęzić) występuje w zestawach:

Face2face - book

5. zwężać się