słownik angielsko - polski

English - język polski

offer to po polsku:

1. oferować oferować


Chciałbym zaoferować Pani moje usługi.
Chciałbym zaoferować Pani moją pomoc.
Możemy zaoferować...
zaoferować pomoć
oferować wszelaki komfort
1. Bank zaoferował mi pożyczkę. / 2. Chciałbym zaoferować Pani moje usługi.

Polskie słowo "offer to" (oferować) występuje w zestawach:

mowa zależna - czasowniki
czasowniki wprowadzające
to, for, ing
-ing and infinitive
Verb patterns