słownik angielsko - polski

English - język polski

opposite po polsku:

1. naprzeciwko


naprzeciwko poczty
Królik jest naprzeciwko krokodyla
Naprzeciwko parku jest piękna rzeka.
Jego dom jest naprzeciwko mojego.
Sklep jest naprzeciwko banku.
Chciałbym usiąść naprzeciwko.
Kobieta, która siedzi tam naprzeciwko, to jego obecna żona.
To jest za rogiem, naprzeciwko banku, po drugiej stronie.
Moje biuro znajduje się naprzeciwko dworca. Poczta znajduje się naprzeciwko kościoła.
szafa jest naprzeciwko kanapy
Ja widziałem sarnę na polu naprzeciwko mojego pokoju w pracy.
Bank znajduje się naprzeciwko dworca.
Najbliższy bank, jest naprzeciwko poczty.
Przystanek autobusowy jest naprzeciwko domu.
Czym jest ten duży budynek naprzeciwko nas?

Polskie słowo "opposite" (naprzeciwko) występuje w zestawach:

UNIT 5 LESSON 5.1 My home, my town.
1 dział -new english file cz2
Miejsce Zamieszkania 2 PIERWSZA CZĘŚĆ
unit 1 in your classroom
Paweł 1a - Praca z foto

2. przeciwieństwoPolskie słowo "opposite" (przeciwieństwo) występuje w zestawach:

FCE Results Woorkbook, 3 What's so funny, str. 24-25
71 LANGUAGE, words, punctuation, pronunciation
słownictwo "a day to remember"
życie rodzinne i towarzyskie
a4 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f

3. przeciwny


Jego uwagi odniosły skutek przeciwny.
Od samego początku byłem przeciwny (wysyłaniu wojsk do Iraku).
być przeciwnym or niechętnym czemuś/robieniu czegoś. nie miałbym nic przeciwko
Jestem przeciwko używaniu śmierci jako kary. Jestem także przeciwny używaniu jej jako nagrody.

Polskie słowo "opposite" (przeciwny) występuje w zestawach:

Charlie - My YouTube Rules
Ciało, przymiotniki- człowiek
unit 1 matura masters
A07, 23.11.2015
mm1 u. 1 słówka

4. na przeciwPolskie słowo "opposite" (na przeciw) występuje w zestawach:

Unit 3 level A2
1. informacja
28.03.17 Gacek

5. na wprostPolskie słowo "opposite" (na wprost) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja