słownik angielsko - polski

English - język polski

professional po polsku:

1. zawodowiec zawodowiecPolskie słowo "professional" (zawodowiec) występuje w zestawach:

Praca: słówka i zwroty - Work: words and phrases
New Year's Resolutions for the Construction Industry
Facebook 'to launch ads within videos' - BBC News
SPORT: osoby [repetytorium LONGMAN]
BBC Learning English - The English We Speak / To c...

2. zawodowy zawodowy


To jest przedmiot zawodowy.
nadzorowali więźniów w działaniach zawodowych

Polskie słowo "professional" (zawodowy) występuje w zestawach:

unit 2 pre-inter winning and losing
New year in searching od a job
New matura Solutions unit 2
winning and losing unit 2
Winning and losing 1/2

3. profesjonalny profesjonalny


Biznesplan był bardzo profesjonalny.
Ten dom maluje profesjonalny malarz.

Polskie słowo "professional" (profesjonalny) występuje w zestawach:

exams, teachers and studying, useful phrases
U7 Programy i widowiska telewizyjne
przymiotniki opisujące pracę i ludzi
system, przedmioty, szkola osoby
poszukiwanie pracy i wzroty

4. profesjonalistaPolskie słowo "professional" (profesjonalista) występuje w zestawach:

Angielski PRACA (kinds of work)
Across cultures 4d
Moja pierwsza lekcja
yellow 13 (76)
5. Praca część 1

5. fachowyPolskie słowo "professional" (fachowy) występuje w zestawach:

angielski olimpiada