słownik angielsko - polski

English - język polski

reasonable po polsku:

1. sensowny sensowny


On zawsze udziela sensownych rad.

Polskie słowo "reasonable" (sensowny) występuje w zestawach:

EATING PLACES/DIETING/OTHER rep. mac. unit 6
DZIAŁ 6 MACMILLAN DESCRIBING FLAVOURS, UTENSILS, E...
Success Upper Intermediate Unit 3
Przymiotniki z przyimkami
6 dzial q tabela

2. rozsądne rozsądne


Nie jest rozsądne sądzić, że ta reguła ma zastosowanie w każdych warunkach.
Uznaliśmy, że rozsądne będzie nie kontyuować wycieczki.
Jego żądania są rozsądne.
To bardzo rozsądne, że nie przyjął łapówki.
Rozsądne jest, byś spłacał co miesiąc kartę kredytową.
Twoje sugestie wydają się rozsądne.

Polskie słowo "reasonable" (rozsądne) występuje w zestawach:

company and community 6.1 , 6.2
unit 2 houses and homes
42. WYNAJMOWANIE MIESZKAŃ
zestaw numer 8 (31)
dodatkowy angielski 1

3. uzasadniony


uważam jego zarzut za całkowicie uzasadniony

Polskie słowo "reasonable" (uzasadniony) występuje w zestawach:

Breaking the Barriers

4. zasadnyPolskie słowo "reasonable" (zasadny) występuje w zestawach:

U 10. Company Law - General Meetings
(1) Companies II
companies II