słownik angielsko - polski

English - język polski

sail po polsku:

1. żeglować żeglować


Bardzo lubię żeglować.
Czy poszedłbyś żeglować jeżeli by mocno wiało?

Polskie słowo "sail" (żeglować) występuje w zestawach:

podróż morska, czasowniki złożone, inne
7 Podróże i turystyka- Travel (rail, air, sea, gen.)
Smart Time 4 - słówka z działu 2 (abcd)
7. Podróżowanie i turystyka - rail / air / sea travel
WAKACJE - miejsca, czynności, atrakcje

2. żagiel żagiel


Podmuch wiatru wydął żagiel.

Polskie słowo "sail" (żagiel) występuje w zestawach:

265 Słówek z 1000 Najczęstszych Słów w Języku Angi...
Coronavirus lockdown sends solo sailor on Pacific ...
Coronavirus lockdown sends solo sailor on Pacific ...
traveling & means of transport
klasa 8 rozdział 6 część druga

3. płynąć statkiem płynąć statkiemPolskie słowo "sail" (płynąć statkiem) występuje w zestawach:

Air/road/sea travel - podróż samolotem/samochodem/...
Focus 03 - means of transport
słówka angielski 3.1
Matura Focus 3, unit 3
Matura Focus 3 Unit 3

4. płynąć płynąć


Aby dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.

Polskie słowo "sail" (płynąć) występuje w zestawach:

Unit 8 podróżowanie i turystyka Longman cz1
Podróżowanie i turystyka cz1
Podróżowanie, środki komunikacji
słówka podróż lotnicza itp
transport szkoła słówka

5. popłynąć popłynąć


Zawsze chciałem popłynąć na rejs statkiem.

Polskie słowo "sail" (popłynąć) występuje w zestawach:

ang podst. 2
vocabluary 2

6. płynąć żeglować płynąć żeglowaćPolskie słowo "sail" (płynąć żeglować) występuje w zestawach:

podróżowanie i turystyka
Podróżowanie i turystyka
czasowniki z turystyki
dział 8 cz 1
podróże i turystyka

7. płynąc statkiem płynąc statkiemPolskie słowo "sail" (płynąc statkiem) występuje w zestawach:

WORD LIST UNIT 3
going places

8. żagiel żeglować żagiel żeglowaćPolskie słowo "sail" (żagiel żeglować) występuje w zestawach:

travel and transport
sport, klasa 5
ROBINSON CRUSOE