słownik angielsko - polski

English - język polski

sunny po polsku:

1. słoneczny słoneczny


To słoneczny dzień.
Bank działa tak, że jest gotów pożyczyć nam parasol w słoneczny dzień, za to kiedy pada, nie chce nas znać.

Polskie słowo "sunny" (słoneczny) występuje w zestawach:

Przyroda: pory roku i pogoda - Nature: seasons and...
stopniowanie przymiotnika i słówka
300 najważniejszych określeń po angielsku 150 - 175
Przymiotniki dla domu i okolicy - Adjectives: hous...
Lekcja wygenerowana z obrazka

2. słonecznie słonecznie


Naprawdę nie lubię pracować gdy jest słonecznie.
Latem jest słonecznie.
kiedy jest słonecznie zawsze na podwórko wychodzę sam
Jest słonecznie.
Dzisiaj jest ciepło i słonecznie.
Dzisiaj jest słonecznie

Polskie słowo "sunny" (słonecznie) występuje w zestawach:

Climate and weather - Klimat i pogoda
Dominik Super Sparks 3 Unit 3 part 1
Unit 1 Lesson 5 (seasons)
Pogoda i klimat po angielsku
english for life 29-41

3. sunny sunny


A sunny day.
It's going to be sunny tomorrow.