słownik angielsko - polski

English - język polski

tornado po polsku:

1. tornado tornado


Mój dom został zniszczony przez tornado.
A tornado is a violent storm with a whirlwind.

Polskie słowo "tornado" (tornado) występuje w zestawach:

Climate and weather - Klimat i pogoda
archaeology in a city natural disasters events vol...
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Weather, Clima...
sprawdzian z angielskiego rozdział 5
Ang 01,02,03 s. 41

2. trąba powietrzna trąba powietrzna


Pamiętam tylko, że trąba powietrzna miała śmieszny, lejkowaty kształt.
Nad miastem przeszła trąba powietrzna.

Polskie słowo "tornado" (trąba powietrzna) występuje w zestawach:

Zanieczyszczenie środowiska i klęski żywiołowe
Klęski żywiołowe i katastrofy
Świat przyrody

3. twister twisterPolskie słowo "tornado" (twister) występuje w zestawach:

Wazne podstawy 1 MiX

4. tornado trąba powietrzna tornado trąba powietrznaPolskie słowo "tornado" (tornado trąba powietrzna) występuje w zestawach:

Lekcja 5 (obowiązkowe)
Nauka i technika
vocab 14 13 12