słownik angielsko - polski

English - język polski

turtle po polsku:

1. żółw żółw


Jakie koloru jest żółw? Żółw jest zielony.
Chodzisz wolno jak żółw.
Lubię żółwie.
Mam małego żółwia wodnego.

Polskie słowo "turtle" (żółw) występuje w zestawach:

MG - Discover English 2 - 5 Natural World
Świat Zwierząt - The World of Animals
A14: Słówka z tablicy WRZESIEŃ (test)
Zwierzęta (Animals)
New matura success Unit 5 What a disaster

2. żółw wodny żółw wodny


żółw wodny

Polskie słowo "turtle" (żółw wodny) występuje w zestawach:

Świat Zwierząt - The World of Animals
Zwierzęta domowe - Pets and domestic animals
Express Publishing Matura unit 13 part 1
Natural World - landscape, animals and natural dis...
Zwierzęta - gady i płazy - amphibians and reptile

3. żółw morski żółw morskiPolskie słowo "turtle" (żółw morski) występuje w zestawach:

Exam explorer unit11 (wybrane słówka)
Świat przyrody repetytorium zielone macmillana
Wojtek_rozdz. 5_animals
świat przyrody 2
świat przyrody 2

4. żółw błotny żółw błotny