słownik angielsko - polski

English - język polski

unripe po polsku:

1. niedojrzały


Adam jest bardzo niedojrzały.
Dorośnij - przestań być tak niedojrzały.
Ma teraz 26 lat, ale nadal jest tak niedojrzały.
On często zachowuje się jak dziecko - jest taki niedojrzały.
1. Jeśli ja jestem niedojrzały, ty jesteś przedporodowa. / 2. Bo jesteś niedojrzały, nieodpowiedzialny, lekkomyślny, impulsywny i pusty. / 3. I emocjonalnie niedojrzały, całkowicie zależny od oceny innych.
1. Jeśli ja jestem niedojrzały, ty jesteś przedporodowa. / 2. Bo jesteś niedojrzały, nieodpowiedzialny, lekkomyślny, impulsywny i pusty.

Polskie słowo "unripe" (niedojrzały) występuje w zestawach:

Focus 3 - eat up and one world
unit 2adjectives/pair phrases
SŁOWNICTWO 11 (LUTY 2012)
Test from vocabulary, unit 4
Matura Focus 3: U4 Eat Up