słownik angielsko - polski

English - język polski

warn po polsku:

1. ostrzegaćPolskie słowo "warn" (ostrzegać) występuje w zestawach:

Reporting Verbs (cz. wprowadzające mowę zależną)
słówka angielski strony 130 i 63
osoba + czasownik z to, do kartkówki, ang. roz. 1
Verb Patterns verb + infinitive
Czasownik + bezokolicznik z to

2. ostrzec


W sumie, wiecie co, muszę was ostrzec, bo będziecie zawiedzeni.
Próbowałem cię ostrzec.
Myślę, że powinienem cię ostrzec, że Liam nie zawsze mówi prawdę.
Musimy ostrzec ludzi.
Powinieneś był wcześniej go ostrzec.

Polskie słowo "warn" (ostrzec) występuje w zestawach:

useful vicabulary for practise test 1
negative and positive feelings
health&The French Spidermen
słówka, Talking nature,
special introductory words

3. uprzedzić4. warn


Don’t say I didn’t warn you.
Actually, you know what, I should warn you, you're going to be disappointed

Polskie słowo "warn" (warn) występuje w zestawach:

English matter 11.2019

5. ostrzegać przedPolskie słowo "warn" (ostrzegać przed) występuje w zestawach:

CUSTOMER FEEDBACK AND CUSTOMER SERVICE
Powtórka, 14.12.2014
verbs often confused

6. ostrzec kogośPolskie słowo "warn" (ostrzec kogoś) występuje w zestawach:

jakies cos sb