słownik angielsko - rosyjski

English - русский язык

beet po rosyjsku:

1. свекла свеклаRosyjskie słowo "beet" (свекла) występuje w zestawach:

lesson12 Food part1