słownik angielsko - wietnamski

English - Tiếng Việt

onion po wietnamsku:

1. hành tây hành tây2. hành hành


Hành lý của tôi bị thiếu.
Ông ta cố ý trong hành động của mình.
Xe buýt sân bay khởi hành từ đâu?
Lo học hành đi con, đừng yêu đương sớm con ạ.
Chúng ta không sinh ra với khả năng thực hành chung sống trong hạnh phúc.
Khi nào mới phát hành quyển tiểu thuyết của ông ấy?
Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật,chấp hành tốt chủ trương chính sách của nhà nước.
Hồi tôi bằng tuổi cậu, Diêm Vương vẫn còn là một hành tinh.
Cứ y án mà thi hành đi.
Đoàn tầu khởi hành hồi chín giờ và tới đây hồi mười giờ.
Người ta phải thực hành / tập luyện mỗi ngày để trở thành một vận động viên đẳng cấp thế giới.
Tôi muốn khẳng định giờ khởi hành.
Hành động có giá trị hơn từ ngữ.
Chứng thống dâm masochism được gọi theo tên nhà văn Đức Leopold von Sacher-Masoch, sống vào thế kỷ 19 và sách của ông mô tả sự khoái lạc khi bị vợ hành hạ.

Wietnamskie słowo "onion" (hành) występuje w zestawach:

Vegetables in Vietnamese