słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

interior po polsku:

1. wewnętrzny


ministerstwo spraw wewnętrznych
wewnętrzny spokój
To jest wewnętrzny dokument, także nie wysyłaj go na zewnątrz.
wewnętrzny, krajowy, domowy, intymny
Usłyszałem wewnętrzny głos nakazujący mi iść prosto.
Czy mógłbyś podać mi jej numer wewnętrzny.
Będziesz podejrzanym w wewnętrznym i policyjnym dochodzeniu
wczoraj miałem wewnętrzny audyt BHP
Twoje sumienie jest twoim wewnętrznym odczuciem co jest dobre a co złe.
(Serce i wątroba są przykładami organów wewnętrznych.
Kiedy do mojego domu dodano przybudówkę, założyłem w tym pokoju osłonę dźwiękoszczelną i wewnętrzny zamek.
Obawiam się, że mam krwotok wewnętrzny.

Polskie słowo "interior" (wewnętrzny) występuje w zestawach:

Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
LA CASA: HABITACIONES E INSTALACIONES
Kolokwium ze słówek 9.01 (j. pisany) cz. 3
Przyimki miejsca i wnętrze mieszkania
przymiotniki podstawowe

2. wnętrze


Chciałbyś zobaczyć wnętrze zamku?
- wnętrze ziemi

Polskie słowo "interior" (wnętrze) występuje w zestawach:

Hiszpan 11 XI 2012
Aula 1 Lekcja 3