słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

marcar po polsku:

1. zaznaczać zaznaczaćPolskie słowo "marcar" (zaznaczać) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 450 ...
ES: z poleceń do zadań
1.2 - ¿Cómo aprendes español?
Hiszpanski unidad 2 leccion 4
dziober zestaw drugi

2. znak znak


Nie zauważyłem tego znaku.
Spójrz na ten znak!
Postaw znak zapytania na końcu tamtego zdania.
To dobry znak.
Piorun został objaśniony naukowo, więc ludzie już nie wierzą, że jest to znak gniewu bogów. Tak więc pioruny nie są już tak straszne jak kiedyś.
znaki przestankowe; znak zapytania
Dałem znak, by samochód zwolnił.
Nagle samolotem zaczęło trząść i zapalił się znak "zapiąć pasy".
Znak trupiej główki otrzymał nazwę na cześć słynnego kapitana Kidda, który działał w Wielkiej Brytanii pod koniec XVII wieku.
Znak „&” oznacza „i”.
Dał mi tę laleczkę na znak wdzięczności.
znak drogowy, znak "ustąp pierwszeństwa przejazdu"
W Kambodży afisze i znaki ostrzegają przed minami
1. toczy się pod znakiem pracy, 2. to jest przestroga, 3. znak czasu
Nie rozumiem, dlaczego w ukraińskim alfabecie przeniesiono miękki znak; dla mnie było znacznie logiczniej, kiedy był na końcu.

Polskie słowo "marcar" (znak) występuje w zestawach:

czasowniki regularne 2

3. znakować znakowaćPolskie słowo "marcar" (znakować) występuje w zestawach:

7. La natilla, receta de Navidad
Navidad, verbos invernal, ropa de invierno, el tie...
Lekcja 3 21.20.2019
H (randomes españoles B1)
verbos irregulares