słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

revelar po polsku:

1. ujawnić ujawnić


Nie chciał ujawnić, co miał na myśli.
Kiedy nie chcemy ujawnić fakt, ale bez podawania źródła informacji, grzecznym sposobem wyrażenia tego jest „wiewiórki mi powiedziały”.

Polskie słowo "revelar" (ujawnić) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 400 ...
Media i Środki Przekazu - Los Medios Masivos de In...
palabras diversas 5_verbos
Nuevo ven unidad 6

2. wywoływać wywoływać


Prąd elektryczny może wywoływać przyciąganie magnetyczne.

Polskie słowo "revelar" (wywoływać) występuje w zestawach:

medio ambiente
avance unidad 5